Privacy Policy

Privacyverklaring webinar Buildify

Buildify is een online platform die de verschillende elementen van projectmanagement bij elkaar brengt, hierbij kunt u denken aan issuemanagement, planning, bestandsbeheer en 3D Modellen bekijken.

1. Verzamelde gegevens

Tijdens het registratieproces voor het webinar kunnen wij de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam (optioneel)
  • Functietitel (optioneel)

Daarnaast kunnen wij tijdens het webinar informatie verzamelen over de interactie van deelnemers, zoals vragen die worden gesteld tijdens de Q&A-sessies.

2. Gebruik van gegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het beheren van de registratie voor het webinar
  • Het verstrekken van informatie en updates over het webinar
  • Het leveren van de webinar-inhoud
  • Het verbeteren van de kwaliteit van onze webinars en diensten
  • Het uitvoeren van enquêtes of evaluaties na het webinar
  • Het verstrekken van informatie over Buildify-producten en -diensten, inclusief acquisitiedoeleinden (indien expliciet toestemming is gegeven)

3. Gegevensdeling

Wij delen persoonlijke gegevens alleen met derden in overeenstemming met deze privacyverklaring of zoals vereist door de wet. Dit kan het delen van gegevens omvatten met onze dienstverleners die ons helpen bij het hosten van het webinar of het versturen van communicatie.

4. Gegevensbewaring

Wij bewaren persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet.

5. Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren en om eventuele onjuistheden te corrigeren. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem voor vragen over uw rechten of het uitoefenen ervan contact met ons op via [contactgegevens].

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd.

7. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over ons gebruik van persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via:

Buildify

Achthoevenweg 34A, 7951 SK, Staphorst

0522 – 745073

info@buildify.nl

Laatst gewijzigd op 19-4-2024